Pirkimo taisyklės

AMBER audiniai pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra dokumentas, nustatantis bendras
Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo
ir grąžinimo tvarką bei abiejų šalių atsakomybę.
1.2 Šios Taisyklės galioja perkantiems prekes elektroninėje parduotuvėje “AMBER audiniai”
(www.amberaudiniai.lt), toliau – “e-parduotuvė”.
1.3 Prekių pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje
suformavęs prekių krepšelį, nurodęs asmens duomenis, pristatymo adresą ir apmokėjimo būdą,
patvirtina, kad susipažino/sutinka su Taisyklėmis ir paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1 Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.amberaudiniai.lt, pirkėjas privalo pateikti
registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto
adresą.
2.2 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi
užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų
siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats
išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.
2.5 Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja
saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie www.amberaudiniai.lt duomenų.
2.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to
reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu
Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti visas prekes, esančias e-parduotuvėje www.amberaudiniai.lt šiose
Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas turi teisę atšaukti prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą iki to momento, kol
nurodytu elektroniniu paštu negauna prekių užsakymo patvirtinimo.
3.3 Pirkėjas, pirkdamas prekes e-parduotuvėje, susipažįsta su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir
sutinka jų laikytis.
3.4 Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingus duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, pristatymo
adresą, el. paštą), reikalingus sklandžiam prekių pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui. Pasikeitus
duomenims – Pirkėjas privalo juos atnaujinti.
3.5 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.
Jeigu Pirkėjas neatlieka mokėjimo per nustatytą terminą – prekių rezervacija atšaukiama ir užsakymas
anuliuojamas.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, atsižvelgiant į
pasikeitusias pardavimo aplinkybes bei teisės aktų nustatytus reikalavimus.
4.2 Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakytų prekių rezervaciją, jei Pirkėjas neapmoka už jas per
3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo momento.
4.3 Pardavėjas, atsiradus svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės
veiklą apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.
4.4 Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę pirkti e-
parduotuvėje, jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui.
4.5 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis
paslaugomis.
4.6 Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra
gali būti panaikinta.
4.7 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu naudojantis trečiųjų
asmenų paslaugomis (UAB “Omniva”, Lietuvos Paštu) arba suteikti galimybę atsiimti prekes iš
Pardavėjo tiesiogiai iš anksto susitarus (9.00 – 20.00 val.) darbo dienomis.

4.8 Pardavėjas, atsiradus svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo užsakytos prekės,
įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui nesutikus priimti prekės analogo – suteikti jam
atitinkamos sumos nuolaidos kuponą kitam pirkimui arba grąžinti jam sumokėtus pinigus per 14 dienų.

5. Prekių užsakymas
5.1. E-parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs
užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu.

6. Prekių pristatymas
6.1 Užsakytas prekes Pardavėjas suruošia ir išsiunčia per 1-3 darbo dienas nuo Pirkėjo apmokėjimo
įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos.
6.2 Lietuvoje prekės pristatomos vienu iš šių, pirkėjo pasirinktų būdų:
6.2.1 į OMNIVA paštomatus, LP express paštomatais.
6.2.2 Pirkėjo nurodytu adresu per Lietuvos pašto tarnybą,
6.2.3 Galimas prekių atsiėmimas Riešėje, iš anksto suderintu laiku darbo dienomis.
6.3 Prekių pristatymo Lietuvoje terminai:
6.3.1 Omniva ar LP express paštomate prekės atsiduria per 1-2 darbo dienas, nuo prekių išsiuntimo.
6.3.2 Per Lietuvos paštą siuntos keliauja 3-5 darbo dienas.
6.4 Prekių pristatymo Lietuvoje kainos:
6.4.1 jei siunčiama į OMNIVA, LP express paštomatą – 2,50 Eur,
6.4.2 Jei siunčiama per Lietuvos paštą, kaina priklauso nuo siuntos svorio, bet ne mažiau nei 2,5 Eur.
6.4.3 NEMOKAMAS pristatymas Lietuvoje perkant prekių už 70 Eur ir daugiau.
6.5. Prekių pristatymo Latvijoje ir Estijoje kainos:
6.5.1 jei siunčiama į OMNIVA paštomatą – atitinkamai 6,50 Eur ir 9 Eur,

7. Prekių grąžinimas
7.1. Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217
“Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
7.2 Remiantis 2001m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo
taisyklių patvirtinimo” audiniai yra įtraukti į negrąžintinų ir nekeičiamų prekių kategoriją.
7.3 Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, kurios aprašyme nebuvo nurodyti
trūkumai, Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke,
atitinkamai sumažinti nekokybiškos prekės kainą suteikiant nuolaidą kitam Pirkėjo užsakymui arba
grąžinti už prekę bei jos pristatymą sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko
sąskaitą per 14 dienų.
7.4 Nekokybiška prekė turi būti grąžinta originalioje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi
būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Jei daiktas neturi originalios pakuotės (pvz.,
audinys), tuomet Pirkėjas jį įpakuoja į tinkamą kitą pakuotę, kuri užtikrintų prekės nesugadinimą
grąžinimo metu.
7.5 Prekes grąžina Pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos
kokybės. Pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.
7.6 Dėl skirtingų kompiuterių monitorių bei telefonų ekranų raiškos nustatymų, skirtinguose
kompiuteriuose bei telefonuose prekės spalva gali skirtis, t.y. neatitikti realybėje esančios prekės
spalvos. Pirkėjas neįgyja teisės į įsigytų prekių grąžinimą, jei jo netenkina prekių spalva, forma, dydis.

8. Atsakomybė
8.1 Pirkėjui tenka visa atsakomybė už e-parduotuvės registracijos formoje pateiktų duomenų
teisingumą. Pardavėjas neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas registracijos formoje
pateikė netikslius duomenis.
8.2 Pirkėjas visiškai atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
8.3 Pardavėjas atsako už tinkamą e-parduotuvės funkcionavimą, tinkamą ir suprantamą prekių
aprašymą, teisingos informacijos pateikimą Pirkėjui.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.amberaudiniai.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir
pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas
panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar
panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu  elektroninio pašto
adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“
nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl
internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM
kategoriją,  ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis
sąlygomis

10. Baigiamosios nuostatos
10.1 E-parduotuvė, teikdama paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų
teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos
taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
10.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti
– LR įstatymų nustatyta tvarka.